Cấp thẻ An sinh xã hội điện tử toàn quốc từ năm 2019

09/06/2018, 14:19

Cấp thẻ An sinh xã hội điện tử toàn quốc từ năm 2019 - Đó là một trong những nội dung quan trọng tại Quyết định 634/QĐ-LĐTBXH ngày 29/05/2018 của Bộ Lao động và Thương binh và Xã hội về Ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2018-2020 Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về An sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách An sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030.

 

Giai đoạn 2019 – 2020, tiến hành hỗ trợ cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử cho tất cả công dân Việt Nam. Ảnh minh họa.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch đến năm 2020 là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong đăng ký, giải quyết chính sách, chi trả cho đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội kịp thời, công khai và minh bạch;

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, triển khai cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử để tích hợp, giúp người dân thụ hưởng thuận lợi các chính sách trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN);

Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về an sinh xã hội gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam là đối tượng của các chính sách: trợ giúp xã hội, giảm nghèo, người có công với cách mạng, BHXH, BHYT và BHTN.

Xây dựng văn bản pháp lý quy định cấp, đổi, hủy, công năng, tác dụng thẻ An sinh xã hội điện tử. Đồng thời, phát triển thẻ An sinh xã hội điện tử để giảm giấy tờ công dân trong lĩnh vực quản lý các chính sách trợ giúp xã hội, hộ nghèo, người có công, BHXH, BHYT, BHTN;

Từng bước kết nối CSDL chuyên ngành với CSDL quốc gia về an sinh xã hội, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tích hợp thẻ An sinh xã hội với một số giấy tờ công dân khác như sổ hưởng trợ cấp, thẻ BHYT, sổ BHXH, mã số thuế cá nhân… để tạo thuận lợi hơn trong quản lý. 

Cụ thể, giai đoạn 2017 – 2018, sẽ hỗ trợ thí điểm cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử tại 01 – 03 tỉnh, thành phố, dự kiến là Quảng Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Cần Thơ hoặc Vĩnh Phúc;

Giai đoạn 2019 – 2020, tiến hành hỗ trợ cấp số và thẻ An sinh xã hội điện tử cho tất cả công dân Việt Nam là đối tượng của An sinh xã hội.

Theo kế hoạch, với nhiệm vụ cấp số và thẻ an sinh xã hội điện tử, Bộ Lao động và Thương binh xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, các Bộ, ngành liên quan, các địa phương thực hiện .

PV

 

Bình luận