Cấp phép...

02/07/2017, 10:08

Chuyện ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã được giải quyết

CẢ NHÁY: Này chú Phó Nhòm, chú đã nghe chuyện “lạ nhất quả đất” ở Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) chưa?

PHÓ NHÒM: Quả là em có nghe láo pháo về chuyện phép tắc gì đó, nhưng chưa kịp lên mạng nên không rõ “đầu cua, tai nheo” ra làm sao. Chuyện gì mà lạ thế bác?

CẢ NHÁY: Sự thể là thế này, ngày 17/5 vừa qua, Cục NTBD đã công bố trên mạng văn bản số 278/GP-NTBD cho phép phổ biến rộng rãi 324 bài hát được sáng tác trước năm 1975, trong đó có những bài hát ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của quân dân ta trong chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Đặc biệt, bài Tiến quân ca của cố nhạc sỹ Văn Cao cũng được đưa vào danh sách cấp phép với số thứ tự 261.

PHÓ NHÒM: Liệu có nhầm lẫn không Bác Cả? Tiến quân ca là Quốc ca, được ghi rõ ràng trong Điều 13 Hiến pháp năm 2013. Vậy làm sao có cơ quan nào trong đất nước mình to hơn Quốc hội, đứng trên Hiến pháp để cấp phép cho “phổ biến rộng rãi” Quốc ca? Em nghĩ, có lẽ mọi người nhầm lẫn đấy, chứ có ai đầu óc bình thường mà đi làm điều “ngơ ngác rất khang khác” thế!

Vả lại, ở đất nước mình từ xưa tới nay, chỉ có việc cấm các bài hát có ca từ trái với thuần phong mỹ tục, chống lại chế độ, có hại cho lợi ích quốc gia, dân tộc. Ngoài ra, làm gì có chuyện cấp phép để hát các bài hát bao giờ. Thậm chí cả những bài hát “buồn âm ỉ, yêu xa xỉ, thất tình rên rỉ” vẫn lên sóng hàng ngày rầm rầm ra đó, có ai cấm đoán chi đâu.

CẢ NHÁY: Làm gì có chuyện nhầm. Hơn thế, cơ quan này còn có truyền thống làm những việc “rất khang khác” kiểu như thế. Ví như, hồi tháng 3 năm nay, họ đã ra văn bản số 20/QĐ-NTBD, cấm biểu diễn 5 ca khúc: Cánh thiệp đầu xuân, Rừng xưa, Chuyện buồn ngày xuân, Đừng gọi anh bằng chú, Con đường xưa em đi. Đại diện cơ quan đó còn dõng dạc tuyên bố, cả bài Nối vòng tay lớn cũng chưa được cấp phép vì “chưa có ai xin”.

PHÓ NHÒM: Đến thế thì chỉ còn bó tay thôi bác Hai ạ! Nghe chuyện ấy, em thấy “hứng sự, sinh tình”, muốn làm thơ. Thơ em chẳng hay ho gì đâu, nhưng thấy chuyện lạ không thể đừng, Bác chớ có chê! Thơ Phó Nhòm nhà em thế này:

Tháng Năm có lệnh Cục ra
Cấp phép cho hát Quốc ca xả giàn.
Từ công sở đến dân gian,
Đồng thanh phàn nàn: Cục “hãm” lắm thay;
Nếu không cải cách đi ngay,
Làm ăn kiểu ấy có ngày... giảm biên!

Linh Sơn

Bình luận