Cải cách thủ tục hành chính ở BHXH tỉnh Khánh Hòa

12/11/2019, 11:37

Cải cách thủ tục hành chính ở BHXH tỉnh Khánh Hòa - Với mục tiêu tinh gọn hiệu lực hiệu quả, trong những năm qua, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT.

Video: VTV

Bình luận