Các mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ chỉ dẫn địa lý

11/07/2020, 07:28

Các mặt hàng của Việt Nam được EU bảo hộ chỉ dẫn địa lý - Kể từ 1/8/2020, Hiệp định Thương mại tự do châu Âu - Việt Nam (EVFTA) được thực thi, mở ra nhiều cánh cửa sáng cho xuất khẩu hàng hóa khi 39 mặt hàng của Việt Nam được Liên minh châu Âu (EU) bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Nguồn HNMO

Bình luận