Các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế 5 năm và 10 năm

06/04/2021, 13:56

Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

TTXVN

Bình luận