Cả nhà làm quan...

14/09/2017, 16:43

Tranh biếm họa về chuyện cả nhà làm quan (ndiep)

CẢ NHÁY: Chú phó này! Tôi nghe thiên hạ đàm tiếu về cái chuyện cả nhà làm quan mà buồn nẫu ruột. Chả nhẽ giữa thời buổi hiện đại thế này, trong chế độ Nhà nước của dân, do dân và vì dân thế này mà vẫn cứ “con vua thì lại làm vua...” ư? Thế này thì...

PHÓ NHÒM: Thì sao nào? Mà Bác Hai nghe thế cũng chưa đủ đâu. Người ta còn khái quát thành “quy luật”: “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”. Theo cái “quy luật” ấy thì chuyện cả nhà làm quan có gì là lạ, có gì là buồn? Với lại Bác buồn gì chứ? Hay là buồn vì hết chỗ cho cha con bác làm quan?

CẢ NHÁY: Chú Hai đúng là “gắp lửa bỏ tay người”. Cái nghề của cha con tôi cũng là nghề của chú, chỉ mua vui cho thiên hạ chứ quan dạng cái nỗi gì. Tôi lo là lo cho dân, cho nước, cho Đảng ấy chứ. Cứ ông nào làm quan cũng tìm cách lôi kéo, đưa con cháu, họ hàng vào chiếm giữ các vị trí trong bộ máy Đảng, Nhà nước thì còn đâu là dân chủ với công bằng. Dân nhìn vào đó làm sao tin vào Đảng, tin vào chính quyền, tin vào đạo đức của cán bộ được. Hơn thế nữa, còn đâu chỗ để chọn người tài là con cái thường dân vào các cơ quan công quyền nhằm phục vụ dân, phục vụ đất nước tốt hơn.

Người ta cứ nói ra rả mãi về học tập, làm theo Bác Hồ. Bác Hồ dạy rằng, Đảng không phải chỗ để thăng quan, phát tài; vào Đảng là để đấu tranh cho độc lập, tự do, để phấn đấu cho ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chuyện cả nhà làm quan là dối dân, lừa Đảng, thiếu đạo đức, nhắm mắt làm càn, là chống lại sự nghiệp cách mạng mà Bác Hồ và bao người đã hy sinh, phấn đấu, chứ học tập gì. Thế mà mấy ông đi thanh tra, kiểm tra còn nhơn nhơn kết luận là “đúng quy trình”. Rõ là...

PHÓ NHÒM: Nhưng Bác Hai ơi, cũng còn do cơ chế nữa chứ. Luật lệ không nghiêm khắc, trách nhiệm không rõ ràng, kỷ cương không chặt chẽ, biện pháp không khoa học, giám sát không cẩn thận, cho nên người ta mới “lách đúng cách” đấy chứ!

CẢ NHÁY: Chú lại còn bảo vệ mấy “con sâu, con mọt” ấy! Nếu mấy ông cán bộ đó có tấm lòng trong sáng, không sa vào chủ nghĩa cá nhân thì cơ chế nào bắt được họ lôi kéo cả nhà, cả họ vào các cơ quan của Đảng, của Nhà nước.

PHÓ NHÒM: Đấy là em lý sự cho hết nhẽ thôi. Chứ Bác cứ nghe bài thơ “Cả nhà làm quan” của em thì bác hiểu rằng, Chú Phó Nhòm cũng buồn lắm, cũng bực lắm, cũng ghét lắm chứ! Phó Nhòm em xin có thơ rằng:

Sa vào chủ nghĩa cá nhân,
Đang tâm lừa Đảng, dối Dân, làm càn;
Lôi kéo cả nhà làm quan,
Rõ là căn bệnh nguy nan phải trừ!

Linh Sơn

Bình luận