Cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức chống dịch COVID-19

02/04/2020, 12:22

Cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức chống dịch COVID-19 - Cả hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đang chung sức, quyết tâm dồn mọi nguồn lực để dập dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Những ngày này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đang đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Theo TTXVN

Bình luận