Bước đột phá trong kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu

25/09/2020, 05:52

Bước đột phá trong kiểm tra chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu - Mới đây, Tổng cục Hải quan đã tổ chức họp báo giới thiệu Đề án “Cải cách Mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.

Trước đó, ngày 16/9/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có tờ trình số 164/TTr-BTC trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và phê duyệt Đề án .

Thông tin tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn cho biết, Đề án được xây dựng trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 99/NQ-CP năm 2019 và Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2020 về việc giao Bộ Tài chính “xây dựng Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành (KTCN) theo hướng cơ quan hải quan (CQHQ) là đầu mối thực hiện KTCN tại của khẩu, bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm”. 

Mục tiêu của đề án nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho DN; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn thông tin tại buổi họp báo

Cùng với đó, Đề án đưa ra mô hình cải cách toàn diện các quy định về hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đẩy mạnh ứng dụng CNTT, áp dụng quản lý rủi ro, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu, giảm đầu mối tiếp xúc giữa DN với các cơ quan, tổ chức. 

Cắt giảm chi phí, thời gian thông quan hàng hóa NK, tạo môi trường, điều kiện cần thiết thực hiện xã hội hóa hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP; bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ môi trường, quyền lợi và sức khỏe cộng đồng. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đối với hàng hóa nhập khẩu, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn kinh tế. 

Tổ chức lại mô hình hoạt động kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu theo hướng đơn giản, hiệu quả, phân công trách nhiệm một cách hợp lý, rõ ràng, minh bạch giữa các bên tham gia...

Đáng chú ý, Đề án bao gồm 7 nội dung cải cách lớn: Giao cơ quan hải quan là đầu mối trong kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; áp dụng đồng bộ ba phương thức kiểm tra cho cả lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nhằm cắt giảm số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra gồm: Kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm.

Ngoài ra còn có đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; áp dụng kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm số lượng các lô hàng phải kiểm tra; mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, với dự kiến bổ sung 18 nhóm đối tượng để giảm chi phí quản lý nhà nước và chi phí của doanh nghiệp…

Lộ trình thực hiện đề án này sẽ được chia thành 2 giai đoạn, bao gồm: Giai đoạn 1: Từ năm 2020 đến năm 2023. Giai đoạn này sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP trong Quý II/2021; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án và đề xuất nhiệm vụ trong giai đoạn 2.

Giai đoạn 2: Từ năm 2023 đến năm 2026. Giai đoạn này sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung các Luật quản lý chuyên ngành và văn bản có liên quan, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo hướng áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất và thống nhất đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP tại cửa khẩu là cơ quan hải quan.

Lan Chi

Bình luận