Bức tranh kinh tế-xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020

24/10/2019, 09:31

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 7 chỉ tiêu ước đạt và 5 chỉ tiêu ước vượt kế hoạch.

TTXVN

Bình luận