Bồi dưỡng nghiệp vụ trong kỷ nguyên 4.0

21/08/2019, 09:03

Bồi dưỡng nghiệp vụ trong kỷ nguyên 4.0 - Trong kỷ nguyên 4.0, bên cạnh những thuận lợi, người làm báo phải đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi phải làm chủ được công nghệ, không ngừng sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Để làm tốt vai trò, sứ mệnh đó, Hội Nhà báo Nghệ An luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho các hội viên - nhà báo, bắt kịp xu hướng đổi mới.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch HNB Nghệ An trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên “khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Ảnh báo chí nâng cao”. Ảnh: TGCC

Nỗ lực để đổi mới

Trước yêu cầu và thách thức mới của báo chí truyền thông thời công nghệ 4.0, vấn đề đặt ra đối với cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo làm sao tiếp cận nhanh với công nghệ làm báo hiện đại. Yêu cầu đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các cơ quan báo chí không chỉ giỏi một việc mà phải tinh thông nghề nghiệp một cách toàn diện: Từ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, có khả năng chọn lọc, tổng hợp, phân tích và xử lý trước những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng trong điều kiện bùng nổ thông tin nhanh, đa chiều trong nước và quốc tế. Đặc biệt, có nghệ thuật trong tác nghiệp và thể hiện các tác phẩm báo chí xuất sắc, giỏi về thao tác ứng dụng công nghệ thiết bị hiện đại; cập nhật và cung cấp thông tin nhanh chóng đến độc giả, khán thính giả.

Tốc độ và kết quả chuyển đổi của nền báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên 4.0 phụ thuộc vào mức độ đáp ứng yêu cầu của các yếu tố căn bản như: Kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng môi trường pháp lý cho nền báo chí truyền thông hiện đại; nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp an ninh truyền thông hiệu quả. Các yếu tố này liên quan mật thiết với nhau, trong đó công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng hết sức cần thiết trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Một trong những nhiệm vụ của Hội Nhà báo là “Tổ chức bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác Hội cho hội viên”. Hội Nhà báo các cấp có vai trò, vị trí và trách nhiệm hết sức quan trọng và nặng nề trong bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo.

Bồi dưỡng nghiệp vụ trong kỷ nguyên 4.0

Một số bài học kinh nghiệm

Hội Nhà báo Nghệ An thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí bằng nhiều phương thức và nguồn kinh phí khác nhau. Đặc biệt, trong hơn 3 năm gần đây, Hội Nhà báo Nghệ An đã mở 18 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 658 lượt hội viên nhà báo tham gia; và cử 83 lượt hội viên, nhà báo tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, đội ngũ hội viên, nhà báo trong các cơ quan báo chí thuộc nhiều hệ đào tạo khác nhau, nên có nhu cầu cần phải được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Do đặc trưng nghề nghiệp của báo chí, việc bố trí thời gian cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên được tham gia các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cũng hạn chế. Vì vậy, trong năm, Hội phải chủ động kế hoạch, chọn thời điểm thích hợp để mở lớp, nhằm tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, các Chi hội cử học viên tham gia.

Thứ hai, do nguồn ngân sách cấp cho công tác bồi dưỡng nghiệp vụ hàng năm của Hội Nhà báo địa phương hạn chế (mỗi năm chỉ mở được từ 2 - 3 khóa, mỗi khóa thời gian từ 3 - 4 ngày). Trong khi đó việc cập nhật bồi dưỡng kiến thức mới cho phóng viên, nhà báo phải được coi trọng. Từ yêu cầu thực tế này, Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí để tạo nguồn kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chuyên đề, được các cơ quan báo chí đồng tình ủng hộ.

Thứ ba, quan tâm lựa chọn nội dung & phương thức mới trong công tác bồi dưỡng nghiệp chuyên môn cho đội ngũ nhà báo, hội viên trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là vấn đề khó. Thực tế nhận thức của lãnh đạo cũng như điều kiện đặc thù của từng cơ quan báo chí cũng rất khác nhau. Để khắc phục khó khăn này, năm 2018 Hội Nhà báo Nghệ An đã chủ trì tổ chức Hội thảo nghiệp vụ với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ nhà báo trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” cho lãnh đạo, phóng viên của Hội Nhà báo 6 tỉnh khu vực Bắc miền Trung.

Với 22 bản tham luận, phản ánh thực trạng, đề cập nhiều khía cạnh, nhiều góc độ, nhiều giải pháp có tính khả thi như: Thuận lợi và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với sự phát triển của báo chí địa phương; Kỹ năng tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên báo chí trước yêu cầu nâng cao chất lượng của công nghệ làm báo đa phương tiện; Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý của Ban biên tập, Ban giám đốc của cơ quan báo chí trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;... Đây là những nội dung cần thiết phải được trang bị cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, người làm báo trong các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, hàng năm thông qua các giải báo chí do Trung ương, địa phương, ngành phát động, Hội Nhà báo quan tâm phát hiện những vấn đề bất cập trong nghiệp vụ của các loại hình báo chí để khuyến cáo, định hướng cho các cơ quan báo chí phối hợp với Hội mở lớp bồi dưỡng. Đây là cách làm thiết thực, góp phần lựa chọn nội dung trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhà báo, hội viên hằng năm.

Thứ năm, Hội thường xuyên bám vào thông báo mở các khóa bồi dưỡng của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam để chủ động phối hợp và thông báo đến tận các cơ quan báo chí, Chi hội nhà báo cử phóng viên tham gia.

Trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi các cơ quan báo chí phải nhanh chóng thay đổi cách thức vận hành quản lý chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp tác nghiệp, thiết bị công nghệ phù hợp với hoàn cảnh và tiến trình đổi mới. Hiện nay, việc sắp xếp theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc cũng là cơ hội và điều kiện để Hội Nhà báo địa phương chủ động đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ mới cho đội ngũ phóng viên, nhà báo đáp ứng với sự phát triển công nghệ làm báo hiện đại./.

Trần Duy Ngoãn

Bình luận