Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ”

22/04/2020, 23:29

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ” - Từ ngày 22 đến 24/5/2019, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thuộc Hội Nhà báo Việt Nam khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí "Tòa soạn hội tụ”.

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chuyên đề “Tòa soạn hội tụ”

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có gần 30 học viên là phóng viên, biên tập viên, hội viên Hội Nhà báo, làm công tác tòa soạn gồm thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị và văn phòng đại diện báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thường niên của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu khai mạc lớp học, nhà báo Phan Hoàng Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, mô hình tòa soạn hội tụ trong nhiều năm qua được biết đến như một xu thế tất yếu, nhưng thực tế số lượng các cơ quan báo chí xây dựng được mô hình tòa soạn hội tụ không nhiều và với báo chí địa phương lại càng ít. Mô hình tòa soạn hội tụ đang vướng nhiều trở ngại, việc xây dựng tòa soạn hội tụ phải làm sao để đó không phải là sự lắp ghép các vị trí, các phòng, ban chuyên môn, phóng viên, biên tập viên hay sự sát nhập cơ học đơn thuần mà phải làm sao để có được một sản phẩm báo chí đúng với mô hình hội tụ…

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được giảng viên Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ chia sẻ về mô hình "Tòa soạn hội tụ - hội tụ nguồn lực đa dạng sản phẩm chất lượng nội dung", trong đó tập trung trao đổi về mô hình tòa soạn hội tụ, nội dung hội tụ; cách thức tổ chức tòa soạn hội tụ;  phòng tin hội tụ; vai trò, trách nhiệm và quy trình công việc của các thành viên Ban Biên tập, Thư ký tòa soạn, biên tập viên, phóng viên…

Tin và ảnh V.H

Bình luận