Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp tạo lập CSDL quốc gia về BHYT và y tế

06/03/2020, 10:57

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam phối hợp tạo lập CSDL quốc gia về BHYT và y tế - Ngày 4/3, đại diện lãnh đạo BHXH Việt Nam và Bộ Y tế đã có buổi làm việc, thảo luận về công tác phối hợp ứng dụng CNTT giữa hai ngành. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đồng chủ trì buổi làm việc.

Phối hợp tạo lập CSDL quốc gia về BHYT và y tế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đã cùng thảo luận với các đơn vị nghiệp vụ của hai ngành về kế hoạch triển khai và giải pháp liên thông dữ liệu BHYT, dữ liệu HGĐ, nhằm tạo lập CSDL quốc gia về y tế dùng chung giữa hai ngành.

Hai bên đã tập trung vào 6 nội dung cơ bản nhằm xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện đảm bảo các yêu cầu do Chính phủ đặt ra. Đó là xây dựng cổng dịch vụ cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế, để người dân có thể dễ dàng thực hiện các dịch vụ trực tuyến (đăng ký lịch KCB, thanh toán viện phí...); xây dựng hệ CSDL lĩnh vực y tế trên cơ sở tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng cá nhân, điện tử hóa tất cả các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân; thống nhất cơ chế, định hướng trong việc thuê dịch vụ CNTT tại các cơ sở y tế để thực hiện mục tiêu này; hoàn thiện hướng dẫn các phương thức thanh toán chi phí KCB BHYT, đặc biệt là chi trả theo nhóm chẩn đoán (DRG) dựa trên phân tích dữ liệu về chi phí BHYT đã thanh toán cho các nhóm bệnh này; chi phí xây dựng hạ tầng CNTT tại cơ sở y tế; hoàn thiện và thống nhất CSDL dùng chung. “Giải quyết được những vấn đề này sẽ tạo sự thay đổi căn bản trong thực hiện chính sách BHYT và lĩnh vực y tế”- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn, hiện nay, BHXH Việt Nam đang thực hiện khá tốt việc quản lý, chia sẻ, kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành khác như: Văn phòng Chính phủ, các cơ sở KCB, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế... Đồng thời, đã và đang đẩy mạnh việc xây dựng CSDL quốc gia về BHXH trên CSDL HGĐ tham gia BHYT, thẻ BHYT... Do đó, hai bên hoàn toàn có thể phối hợp xây dựng thành công Cổng cung cấp dịch vụ công lĩnh vực y tế, cũng như hệ dữ liệu dùng chung, hồ sơ sức khỏe điện tử...

“Hai bên cần tiếp tục bàn thảo, tìm giải pháp trong thời gian tới, nhằm thống nhất các mã thông tin để đảm bảo mỗi người dân có một mã định danh duy nhất, xây dựng quy chế chia sẻ dữ liệu... Trên cơ sở đó, từng bước tháo gỡ các vướng mắc cho từng vấn đề, đảm bảo đạt mục tiêu về xây dựng hệ CSDL mà Chính phủ đặt ra cho lĩnh vực BHYT và Y tế...” Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh.

PV

Bình luận