Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 2/2017

06/03/2017, 16:12

Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước tháng 2/2017 - Sáng ngày 6/3/2017, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị giao ban quản lý Nhà nước (QLNN) tháng 2/2017.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: mic.gov.vn

Trong tháng 2, Bộ TT&TT đã phối hợp với Bộ VH-TT&DL kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động của Bộ thực hiện năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Về nhiệm vụ tháng 3, Bộ TT&TT tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tuyên truyền luật Báo chí.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử...

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh - Truyền hình, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở bám sát chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cả trong nước và đối ngoại, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng để động viên toàn xã hội chung sức chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2017.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Phát thanh – Truyền hình và Thông tin điện tử tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và nghị định 08/2017/NĐ-CP về lưu chiểu điện tử.

Cục Báo chí tiếp tục tăng cường quản lý các cơ quan báo chí và phóng viên, xử lý nghiêm các phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích

Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Báo chí xử lý sai phạm của  phóng viên, cơ quan báo chí thường trú ở các địa phương. Viện Chiến lược phối hợp chặt chẽ với Cục Báo chí, Cục Phát thanh - Truyền hình hoàn thiện dự thảo đề án quy hoạch phát triển báo chí sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị.

TH

Bình luận