Bổ nhiệm lại Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

06/03/2018, 20:58

Giáo sư, viện sĩ Châu Văn Minh tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông Châu Văn Minh. ẢNh: VGP

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm lại ông Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thời gian tính từ ngày 21/2/2018.

Quyết định nêu rõ, với cương vị là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Châu Văn Minh lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện theo chức năng, nhiệm vụ của Viện.

Ông Châu Văn Minh trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; chịu trách nhiệm trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; trực tiếp chỉ đạo những lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Viện; trực tiếp quản lý và điều hành công tác hợp tác quốc tế và văn phòng.

 Theo chinhphu.vn

Bình luận