Bộ Công Thương kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

09/02/2017, 15:44

Bộ Công Thương kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp các Bộ, ngành về tình hình công tác cải cách hành chính của ngành Công thương và kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào sáng 9/2, tại trụ sở Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của ngành, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, Bộ Công thương đã tích cực triển khai quyết liệt công tác này, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, nghiên cứu các biện pháp tháo gỡ với các tiêu chí cải cách cụ thể như bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đơn giản, dễ áp dụng, công khai, minh bạch, chuẩn mực và hiện đại.

Năm 2017, Bộ sẽ thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các giải pháp tổng thể nhằm xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các bộ, ngành các bộ, ngành có liên quan một số nội dung trong lĩnh vực cải cách hành chính, thủ tục, điều kiện kinh doanh, giao dịch điện tử và chữ ký số…

Sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả về CCHC mà Bộ Công Thương đạt được trong thời gian qua.

Đối với các kiến nghị của Bộ Công thương, Phó Thủ tướng Thường trực chỉ rõ:

Thứ nhất, về việc công nhận tính pháp lý của giấy phép điện tử trong giao dịch thì không cần thiết phải ban hành thêm một văn bản chỉ đạo về nội dung này bởi vấn đề này đã được điều chỉnh bằng Luật Giao dịch điện tử và đang được triển khai theo thẩm quyền như nộp thuế điện tử, khai báo hải quan điện tử...

Thứ hai, việc chỉ đạo thống nhất đối với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia, cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các Bộ, ngành có các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm sự tương tác trong công nghệ thông tin, phần mềm, đáp ứng yêu cầu kết nối thông tin trong môi trường mạng, kết nối với ASEAN, tạo sự thống nhất giữa các Bộ, ngành, tránh lãng phí nguồn lực.

Thứ ba, đối với các vấn đề còn ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các Bộ, ngành thảo luận, thống nhất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

TH

Bình luận