Bitexco hướng tới tập đoàn đa ngành hàng đầu

31/05/2020, 07:09

Bitexco hướng tới tập đoàn đa ngành hàng đầu - Phát huy truyền thống đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco trở thành một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.

Đây là định hướng được Đảng bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đưa ra và thống nhất thực hiện tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo tại Đại hội, Đại biểu Đảng bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã lãnh đạo các đoàn thể, phối hợp với ban lãnh đạo công ty đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức. Doanh thu và lợi nhuận toàn hệ thống đều có sự tăng trưởng.

Bitexco phấn đấu trở thành tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam

Từ năm 2015 tới 2019, tổng doanh thu tăng trưởng 220%, lợi nhuận tăng 531%, nộp ngân sách nhà nước tăng 304%. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng luôn được chú trọng và thực hiện có hiệu quả.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tại nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã đưa ra nghị quyết và thống nhất hành động nhằm tập trung phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco trở thành một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu tại Việt Nam.
 

PV

Bình luận