BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp dịp cuối năm

16/10/2018, 11:15

BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp dịp cuối năm - Những tháng cuối năm 2018, BHXH Việt Nam sẽ tích cực tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

BHXH Việt Nam tăng cường thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp dịp cuối năm

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm, tình trạng trốn đóng, nợ đóng, đóng không đủ số lượng và mức đóng của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn phổ biến. Số doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động có chiều hướng tăng, việc xử lý nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài đối với các doanh nghiệp phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn... vẫn chưa có quy định, hướng dẫn giải quyết của pháp luật.

Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương, đơn vị, như: giả mạo chứng từ, mua bán, cấp khống giấy tờ, khai khống hồ sơ hưởng chế độ để trục lợi quỹ ốm đau, thai sản; gian lận vừa đi làm, vừa hưởng trợ cấp thất nghiệp; chỉ định thuốc, xét nghiệm quá mức cần thiết, lập hồ sơ khám, chữa bệnh khống để thanh toán, hay người có thẻ BHYT lợi dụng chính sách thông tuyến để đi khám, chữa bệnh nhiều lần tại nhiều cơ sở khám, chữa bệnh trong thời gian ngắn...

Trong khi đó, ngành BHXH mới chỉ được giao chức năng thanh tra chuyên ngành đóng, chưa được giao chức năng thanh tra chi trả và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nên tình trạng lạm dụng, trục lợi chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN chưa được xử lý kịp thời. Việc phối hợp thanh tra, kiểm tra về chính sách BHXH, BHYT có nơi, có lúc chưa thường xuyên; chất lượng thanh tra, kiểm tra của các đoàn phối hợp liên ngành còn hạn chế.

Ðể giải quyết vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Ðình Liệu nhấn mạnh, nhưng tháng cuối năm công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng tăng cường thanh tra, kiểm tra phối hợp giữa các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam và thanh tra ngành lao động, ngành y tế, các bộ, ngành liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT.

Trong quá trình thanh tra góp phần chỉ ra những bất cập, hạn chế, đồng thời hướng dẫn, giải đáp vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ của BHXH các tỉnh, thành phố; phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

TH

Bình luận