BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh

05/12/2019, 22:22

BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh - Ngày 5/12, tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo Khoa học “BHXH Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh”.

Quang cảnh buổi hội thảo

Đồng chủ trì Hội thảo gồm có các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, tham dự Hội thảo có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính của Quốc hội; Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Nội Vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Nhà báo, Tổ chức Lao động thế giới (ILO), Tổ chức Y tế thế giới (WHO); lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam các thời kỳ; đại diện BHXH 15 tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an Nhân dân cùng đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các Viện, Trường đại học, tổ chức trong và ngoài nước.

Chia sẻ về quá trình hình thành và phát triển của BHXH Việt Nam 25 năm qua, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, ngày 16/02/1995, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 19/CP thành lập ngành BHXH Việt Nam trên cơ sở thống nhất các tổ chức BHXH ở Trung ương và địa phương thuộc hệ thống LĐ-TB&XH và Liên đoàn Lao động. Tiếp đó, ngày 24/01/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg về việc chuyển chức năng tổ chức thực hiện chính sách BHYT từ Bộ Y tế sang BHXH Việt Nam. Đây là quyết định quan trọng trong việc thống nhất tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT ở nước ta.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từ khi thành lập đến nay, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT và đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ. Trong nhiều năm qua, BHXH Việt Nam không chỉ triển khai hiệu quả việc phát triển đối tượng tham gia, chăm lo tốt cho các đối tượng thụ hưởng chính sách, không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ, mà còn đề xuất với Chính phủ và Quốc hội sửa đổi các nội dung để Luật BHXH, Luật BHYT đi vào cuộc sống, thực sự trở thành những chính sách trụ cột của hệ thống An sinh xã hội.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phát biểu tại hội thảo.

“Tuy nhiên, bên cạnh kết quả, thành tựu đạt được, việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT ở Việt Nam hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo nhằm đánh giá, tổng kết những thành tựu đạt được, kinh nghiệm quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đây cũng là dịp để chỉ ra cơ hội và thách thức làm cơ sở cho công tác xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam trong thời gian tới, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo nền an sinh xã hội của đất nước”- Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh chia sẻ.

Tại hội thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi nhận định, ngay từ khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng và Nhà nước đã đặt quyết tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội bảo đảm thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền cơ bản của người dân, phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tiếp cận dần với chuẩn mực quốc tế. Từ nhiều năm qua, đặc biệt là từ khi thực hiện đường lối đổi mới (năm 1986) đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để ổn định chính trị- xã hội, phát triển bền vững.

Cấu trúc hệ thống an sinh xã hội ngày càng được củng cố với 4 phần gồm: Chính sách phòng ngừa (đào tạo, dạy nghề, xóa đói, giảm nghèo…); chính sách giảm thiểu, bù đắp rủi ro (BHXH, BHYT); chính sách khắc phục rủi ro (trợ cấp đột xuất và trợ cấp thường xuyên) và cuối cùng là việc đảm bảo các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin truyền thông…). Trong 4 phần đó thì chính sách BHXH, BHYT là trụ cột cơ bản, quyết định nhất của hệ thống an sinh xã hội.

Phát biểu kết luận buổi Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh thay mặt Ban Tổ chức, ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu và khẳng định, các ý kiến đóng góp của các đại biểu mang tính thực tiễn cao và đây sẽ là một trong những cơ sở để ngành BHXH bổ sung và cụ thể hóa trong hoạt động của Ngành trong thời gian tới.

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh cũng nhận định, trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm tiến tới thực hiện BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, Ngành BHXH sẽ gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, với truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành, BHXH Việt Nam sẽ tận dụng mọi cơ hội cũng như sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các bộ, ban ngành; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy với công việc của toàn thể đội ngũ cán bộ, CCVC, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục đưa ngành BHXH Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của tất cả người tham gia BHXH, BHYT./.

Trà Giang - Bá Nam - Hiền Hùng

Bình luận