BHXH TP.Hồ Chí Minh thực hiện tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử

07/09/2019, 16:13

BHXH TP.Hồ Chí Minh thực hiện tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử - BHXH TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản số 1981/BHXH-CĐ về việc thực hiện tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH trên Cổng thông tin điện tử.

Ảnh minh họa

Theo đó, nhằm thực hiện có hiệu quả Thông tư 56/2017/TT-BYT và chỉ đạo của UBND TP.Hồ Chí Minh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ BHXH, BHXH TP.Hồ Chí Minh yêu cầu, từ ngày 03/9, Hội đồng giám định y hoa, các cơ sở y tế đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện đăng ký, cập nhật khi có thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký thay Thủ trưởng đơn vị với cơ quan BHXH trên Cổng thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại văn bản số 07/BHXH-CNTT ngày 02/01/2019 và văn bản số 538/BHXH-CNTT ngày 18/3/2019 của BHXH TP.Hồ Chí Minh. Các cơ sở y tế không thực hiện đăng ký mà vẫn cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (GCN) cho người lao động thì cơ quan BHXH chưa tiếp nhận hồ sơ giải quyết.

Đối với các cơ sở y tế đã hoàn thành việc đăng ký trên Cổng thông tin theo hướng dẫn, đề nghị thực hiện tạo lập GCN (phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng thông tin để thuận tiện trong việc kiểm tra, đối chiếu, rà soát sau này. Các cơ sở y tế chưa thực hiện cấp GCN trên Cổng thông tin, chậm nhất sang ngày làm việc tiếp theo phải chuyển toàn bộ dữ liệu đã cấp GCN của ngày hôm trước lên Cổng thông tin theo cấu trúc và định dạng quy định của BHXH Việt Nam.

Các cơ sở y tế tổ chức thực hiện cấp và quản lý chặt chẽ các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng các chế độ BHXH theo đúng quy định tại Thông tư số 56/2017/TT-BYT; hạn chế tối đa việc cấp GCN bằng cách ghi tay.

Để thống nhất trong việc quản lý, BHXH TP.Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đóng dấu pháp nhân (dấu tròn) của đơn vị mình trên GCN sau khi người có thẩm quyền đã ký./.

Thu Hương - Phú Hưng - Quang Sơn

Bình luận