BHXH TP. Hà Nội: Triển khai cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận "một cửa" ngay trong ngày

13/10/2019, 14:01

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện, thị xã, tổ chức thực hiện việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) do mất, hỏng không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc.

BHXH TP. Hà Nội: Triển khai cấp lại thẻ BHYT tại bộ phận "một cửa" ngay trong ngày

Theo đó, nhằm thực hiện Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung trong Nghị định 146/2018/NĐ-CP, BHXH Hà Nội triển khai việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng nhưng không thay đổi thông tin cho tất cả người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (Bộ phận một cửa) của các đơn vị trực thuộc.

BHXH Hà Nội đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, tùy tình hình thực tế tại đơn vị mình để tổ chức thực hiện, đảm bảo việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng, không thay đổi thông tin được giải quyết ngay trong ngày làm việc.

Đối với việc thực hiện in thẻ tại Bộ phận một cửa, viên chức làm nhiệm vụ in thẻ được cấp user phân quyền in thẻ, thực hiện mở sổ theo dõi sử dụng phôi, quyết toán phôi như viên chức in thẻ tại bộ phận sổ thẻ.

Để việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia được thuận tiện, góp phần cải cách thủ tục hành chính, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức thực hiện đúng quy định.

Bá Nam - Hoàng Giang - Thu Trà

Bình luận