BHXH TP Hà Nội tích cực cải cách hành chính để phục vụ tốt nhất cho người lao động

29/06/2019, 19:48

BHXH TP Hà Nội tích cực cải cách hành chính để phục vụ tốt nhất cho người lao động - Trong trường hợp người lao động bị sai các thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính... BHXH TP Hà Nội cho biết, cần lập hồ sơ bổ sung gửi cơ quan BHXH để cập nhật kịp thời nhằm đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định.

BHXH TP Hà Nội tích cực cải cách hành chính để phục vụ tốt nhất cho người lao động

Kế hoạch được triển khai theo quyết định từ văn bản số 2493/BHXH-QLT ngày 24/6/2019 về việc đối chiếu, bổ sung thông tin người lao động trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tăng tính bảo mật và phục vụ tốt nhất đối với người lao động tham gia BHXH, BHYT.

Cụ thể, nội dung kế hoạch là tập trung cập nhật số thẻ căn cước công dân để xác định mã số BHXH của người lao động là duy nhất; cập nhật số điện thoại di động; cập nhật số tài khoản cá nhân nhằm mục đích khi người lao động được thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN thì cơ quan BHXH sẽ chi trả cho người lao động thông qua tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng của người lao động.

Trong trường hợp người lao động bị sai các thông tin như: họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính... BHXH TP Hà Nội cho biết, cần lập hồ sơ bổ sung gửi cơ quan BHXH để cập nhật kịp thời nhằm đảm bảo các quyền lợi của người lao động theo quy định.

Còn đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, là nơi quản lý đơn vị sử dụng lao động cung cấp cho mỗi đơn vị sử dụng lao động một tài khoản đăng nhập vào công cụ tiện ích hỗ trợ để đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin người lao động. Tiếp nhận danh sách bổ sung thông tin do đơn vị sử dụng lao động gửi đến, cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý (TST).

Đơn vị sử dụng lao động phải hướng dẫn người lao động đối chiếu, bổ sung một số thông tin cá nhân còn chưa đầy đủ (nếu có) của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN như số điện thoại di động cá nhân, số chứng minh thư nhân dân (hoặc số Căn cước công dân), số tài khoản cá nhân (tại địa chỉ https://ttbhyt. bhxhhn. com. vn: 8083); gửi danh sách bổ sung thông tin từ công cụ tiện ích hỗ trợ đối với các trường hợp cần bổ sung thông tin về cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia BHXH (thông qua cán bộ BHXH chuyên quản thu của đơn vị) để cơ quan BHXH cập nhật kịp thời.

Để đảm bảo quản lý đầy đủ hệ thống dữ liệu thông tin phục vụ cho công tác theo dõi, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động trên toàn thành phố, BHXH TP Hà Nội rất cần sự phối hợp khẩn trương, tích cực từ phía đơn vị sử dụng lao động và người lao động khi tham gia đối chiếu, bổ sung thông tin theo hướng dẫn.

BA

Bình luận