BHXH tỉnh Kon Tum: Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ

08/11/2020, 21:43

BHXH tỉnh Kon Tum: Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ - Ngày 6/11, tại TP. Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đã có buổi làm việc với BHXH tỉnh Kon Tum về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

BHXH tỉnh Kon Tum: Tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Mạnh Chữ- Giám đốc BHXH tỉnh Kon Tum cho biết, để triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo về việc phát triển đối tượng tham gia và đôn đốc, xử lý tình trạng nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum… 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế kiểm soát chặt chẽ quỹ BHYT, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người dân khi đi KCB. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông chính sách BHXH, BHYT với các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tính hết tháng 10/2020, số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 44.856 người, trong đó: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 39.083 người, đạt 99,98% kế hoạch; BHXH tự nguyện là 5.773 người, đạt 95,42% kế hoạch, tăng 3.136 người so với năm 2019. Số người tham gia BHYT là 491.883 người, tăng 15.748 người so với năm 2019, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,09% dân số. Tổng thu đến tháng 10/2020 là 944,571 tỷ đồng, đạt 86,72% kế hoạch.

Trong 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết cho 561 người hưởng chế độ BHXH hằng tháng; 2.399 người hưởng trợ cấp một lần, 3.900 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm giải quyết và chi trả cho 1.672 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 136 người. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra 70 đơn vị, qua đó, đã đôn đốc các đơn vị nộp số tiền nợ BHXH là 2,4 tỷ đồng; số tiền truy thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do chưa đóng, đóng thiếu thời gian là 447,5 triệu đồng, do đóng thiếu mức quy định là 12,7 triệu đồng; thu hồi số tiền 727 triệu đồng chi phí KCB BHYT không đúng quy định; xử phạt hành chính 9,2 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT mà BHXH tỉnh Kon Tum thực hiện trong thời gian qua, đã mang lại hiệu quả cao, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo Phó Tổng Giám đốc Lê Hùng Sơn, mặc dù đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao những BHXH tỉnh Kon Tum cần tiếp tục cố gắng, phát huy những kết quả đã đạt được phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Đặc biệt, BHXH tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 107-Ctr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII.

Thường xuyên bám sát, tranh thủ sự chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để vừa tham mưu, vừa triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao. Triển khai có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành với các sở, ngành liên quan. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông BHXH, BHYT, phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và Nhân dân.

Quản lý, kiểm soát tốt việc cập nhật, cấp mã số BHXH cho người tham gia theo đúng quy trình, quy định. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo quyền lợi của đối tượng trong khám và điều trị bệnh, giảm thiểu tối đa tình trạng lạm dụng quỹ BHYT, kiểm soát tốt chi phí KCB BHYT năm 2020 không vượt dự toán Chính phủ giao.

Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, trong đó tập trung xây dựng, cải cách, kiện toàn bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý và thực thi nhiệm vụ của cán bộ. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh cải cách TTHC, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, qua đó nâng cao chất lượng trong việc phục vụ người dân và DN.

Thu Hiền - Minh Đức - Thu Trang

Bình luận