BHXH- Sở Y tế tỉnh Hải Dương ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

20/11/2020, 10:32

BHXH- Sở Y tế tỉnh Hải Dương ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT - Vừa qua, BHXH tỉnh Hải Dương và Sở Y tế tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn. Tham dự lễ ký kết có ông Phạm Mạnh Cường- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương và bà Đoàn Thị Trinh- Giám đốc BHXH tỉnh...

BHXH- Sở Y tế tỉnh Hải Dương ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh- Sở Y tế tỉnh gồm có 4 chương, 14 Điều được xây dựng dựa trên Quy chế số 1374/QC-BYT-BHXH ngày 3/9/2020 của Bộ Y tế- BHXH Việt Nam về Quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam trong xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật về BHYT.

Theo đó, Quy chế phối hợp ban hành nhằm tăng cường trách nhiệm và sự phối hợp giữa hai ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, hướng tới mục tiêu chung là mở rộng đối tượng tham gia BHYT, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh có thẻ BHYT, quản lý sử dụng quỹ BHYT hợp lý, an toàn, hiệu quả, thực hiện BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo Quy chế được ký kết giữa hai bên, BHXH tỉnh- Sở Y tế tỉnh sẽ phối hợp trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chính sách BHYT; đề xuất, kiến nghị xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT. Bên cạnh đó, cùng phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT; thường xuyên trao đổi, thông báo kịp thời về tình hình phát triển BHYT, công tác KCB BHYT, việc thu, chi, cân đối dự toán chi KCB BHYT tại địa phương và những vấn đề phát sinh trong hợp đồng, thanh quyết toán, sử dụng dịch vụ tại các cơ sở KCB nhằm đánh giá hoạt động KCB và thực hiện thanh quyết toán chi phí KCB BHYT trên nguyên tắc công khai, minh bạch, kịp thời. Quy chế phối hợp giữa 2 ngành BHXH và Sở Y tế cũng quy định nội dung phối hợp giữa các cơ sở KCB và các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH.

Những năm qua, BHXH tỉnh và Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đạt được nhiều bước tiến mới trong việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi bật là việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giám sát thủ tục KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT. Công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đã được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, đảm bảo chính xác, minh bạch. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và Sở Y tế nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình hiện nay, đồng thời đánh dấu sự gắn kết chặt chẽ hơn, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của hai ngành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được được giao và hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh.

Minh Quang - Hoài Anh - Thu Hiền

Bình luận