BHXH chi trả hơn 159.300 tỷ đồng giải quyết các chế độ

07/08/2019, 09:06

BHXH chi trả hơn 159.300 tỷ đồng giải quyết các chế độ - Cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi trả hơn 159.300 tỷ đồng để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người dân.

BHXH chi trả hơn 159.300 tỷ đồng giải quyết các chế độ

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi các loại bảo hiểm trong sáu tháng đầu năm 2019 là 159.356 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm.

Cụ thể, chi bảo hiểm xã hội từ nguồn ngân sách 21.607 tỷ đồng, chi từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc 80.251 tỷ đồng, chi bảo hiểm thất nghiệp là 4.286 tỷ đồng và chi từ quỹ bảo hiểm y tế 49.021 tỷ đồng...

Đối với công tác thu trong sáu tháng, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm; trong đó thu bảo hiểm xã hội là 114.437 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp là 8.191 tỷ đồng, bảo hiểm y tế 46.079 tỷ đồng.

Tính đến tháng Sáu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã phối hợp thực hiện chi trả cho khoảng 3,1 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; trong đó, chi bằng tiền mặt cho khoảng 2,6 triệu người, chi qua tài khoản cá nhân cho khoảng 536.000 người.

Công tác chi trả đang được thực hiện thời đúng người hưởng, đúng chế độ, bảo đảm an toàn tiền mặt. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt nam đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM./.

Bá Nam - Thu Hiền - Minh Quang

Bình luận