BHXH Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh tra đột xuất 91 đơn vị sử dụng lao động

06/12/2019, 18:52

BHXH Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh tra đột xuất 91 đơn vị sử dụng lao động - BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa công bố Quyết định số 1892/QĐ-BHXH về việc thành lập Đoàn Thanh tra đột xuất đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 91 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Đây là những đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3 tháng trở lên. Thời gian thanh tra từ ngày 05/12/2019 đến ngày 25/12/2019.

BHXH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Thanh tra đột xuất 91 đơn vị sử dụng lao động

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, trong năm 2019, tính đến ngày 30/11/2019, BHXH tỉnh đã thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, liên ngành tại 267 đơn vị với tổng số tiền nợ gần 45 tỷ đồng. Kết quả, đa số các đơn vị sử dụng lao động đã tự giác đóng nộp số tiền còn thiếu, góp phần giảm tỷ lệ nợ đọng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra cho thấy, mặc dù các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đầy đủ cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia nhưng vẫn còn một số đơn vị vi phạm quy định như: Chưa xây dựng thang lương, bảng lương theo đúng quy định tại Điều 93 của Bộ Luật Lao động năm 2012, Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động; đóng thiếu mức quy định do chưa điều chỉnh mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng; đóng thiếu thời gian…

Ông Đặng Hồng Tuấn - Phó Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: Công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị là nhiệm vụ thường xuyên của ngành BHXH, qua đó nhằm đôn đốc, nhắc nhở đơn vị sử dụng lao động hoàn thành nghĩa vụ trích nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Vì vậy, các đơn vị cần phối hợp với Đoàn Thanh tra trong việc cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu nội dung thanh tra.

Ông Tuấn cũng yêu cầu các Đoàn thanh tra nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ đúng quy định, nghiệp vụ trong hoạt động thanh, kiểm tra; kết hợp với hướng dẫn, tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại đơn vị; trong quá trình thanh tra, kiểm tra không gây khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoạt động bình thường./.

Minh Hoàng - Quảng Hưng - Nguyễn Nam

Bình luận