Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

18/12/2019, 13:43

Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ngày 18/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 40.

Bế mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ sau 03 buổi làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình của phiên họp thứ 40 – phiên họp cuối của năm 2019.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, nhìn lại 1 năm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nỗ lực thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đề ra theo chương trình làm việc năm, bảo đảm điều kiện chất lượng các nội dung trình ra Quốc hội cũng như trong quyết định các vấn đề theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa giải quyết được triệt để như tài liệu gửi không đúng hạn, bổ sung hay rút nội dung quá gấp, chương trình làm việc của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải điều chỉnh nhiều lần… Song nhiều nội dung gắn với lợi ích của đất nước, của nhân dân thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng chấp nhận việc điều chỉnh chương trình nhưng phải làm đúng nguyên tắc là phải xin ý kiến theo đúng thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội cho hay, năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ kiên quyết hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm, nếu có sự điều chỉnh cũng không để bị động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, ngay sau phiên họp, Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tổ chức hữu quan nhanh chóng triển khai các Nghị quyết, kết luận của phiên họp.

Lưu ý rằng từ nay đến phiên họp đầu tiên của năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn ít thời gian, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội khẩn trương hoàn thiện các nội dung và chuẩn bị cho phiên họp tới một cách chủ động. Đề nghị Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội rà soát giải quyết và không để tồn tại các công việc của năm 2019 sang năm sau.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến 2035.

Cho ý kiến về việc tổng kết Kỳ họp thứ 8 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài năm 2019 giữa các Bộ, ngành và địa phương và giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 cho Ngân hàng phát triển Việt Nam.

Xem xét và thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2019.

Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhân dịp này, trong không khí chuẩn bị kết thúc năm 2019 và đón Tết Dương lịch 2020, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng gửi lời chúc đến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu, khách mời./.

TH

Bình luận