Thanh tra quy hoạch, quản lý và sử dụng đất tại tỉnh Kiên Giang

03/04/2018, 10:13

Thanh tra quy hoạch, quản lý  và sử dụng đất tại tỉnh Kiên Giang - Ngày 2/4/2018, tại trụ sở UBND tỉnh Kiên Giang, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường tại tỉnh Kiên Giang.

Đây là nhiệm vụ nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ảnh: PV

Tham gia buổi công bố có Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng, lãnh đạo các sở ngành, huyện thị có liên quan, cùng các thành viên Đoàn thanh tra, tổ Giám sát của Thanh tra Chính phủ. 

​Theo Quyết định Thanh tra số 106/QĐ-TTCP ngày 28/3/2018 của Thanh tra Chính phủ, Đoàn thanh tra gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4 – Cục III - Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổ Giám sát cũng được thành lập theo Quyết định số 108/QĐ-TTCP ngày 30/3/2018, gồm 2 thành viên, do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng 3 - Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng. 

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn phát biểu. Ảnh: PV

Phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định, Đoàn Thanh tra đã công bố quyết định đúng quy định pháp luật, đồng thời phổ biến quyền, nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Ông Huẩn cũng yêu cầu Đoàn Thanh tra cần thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đúng kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; phải làm rõ các sai phạm, thiếu sót trong quản lý sử dụng đất, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường.

Kiến nghị xử lý đúng quy định các tổ chức, cá nhân sai phạm, cũng như bổ sung cơ chế, sửa đổi chính sách để bịt kín các kẽ hở của các lĩnh vực này; đặc biệt là công tác bảo vệ môi trường phải được chú ý là môi trường nước, xử lý chất thải rắn, trong đó có chất lượng nước của sông Dương Đông tại đảo Phú Quốc, hiện trạng xử lý chất thải rắn tại các đô thị; lĩnh vực khoáng sản chủ yếu thanh tra hoạt động khai thác đá vôi tại Hòn Chông, huyện Kiên Lương của Cty TNHH xi măng Hà Tiên, mà cụ thể là đánh giá trữ lượng, thực tế khai thác, nghĩa vụ tài chính...

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cũng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có văn bản chỉ đạo, phân công đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin đúng thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng (đứng) phát biểu. Ảnh: PV

Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã tiếp thu toàn bộ quyết định thanh tra. và mong muốn Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra công tâm, khách quan.

Ngay sau buổi công bố này, UBND tỉnh Kiên Giang sẽ giao Thanh tra tỉnh Kiên Giang làm đầu mối làm việc với Đoàn Thanh tra, có sự phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang. Lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện thị phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, số liệu cho Đoàn Thanh tra, cũng như phải chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

TH

Bình luận