Báo, tạp chí của Đảng khẳng định vai chủ đạo trong công tác thông tin

23/05/2019, 11:20

Ngày 23/5, Đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo T.Ư đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

Đoàn khảo sát làm việc tại Bình Dương.

Đoàn do đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, thành viên Ban Chỉ đạo Đề án sơ kết Kết luận 29-KL/TW của Ban Bí thư làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có đại diện các vụ, ban, phòng của Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Văn phòng T.Ư Đảng, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Công ty phát hàng báo chí T.Ư, Báo Bình Dương.

Theo Tỉnh ủy Bình Dương, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt và chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần kết luận của T.Ư; đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò của báo Đảng trong đời sống chính trị, tư tưởng và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua đó, báo, tạp chí của Đảng đã cung cấp thông tin, định hướng dư luận, phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tư tưởng và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đây còn là kênh thông tin quan trọng để đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; là nguồn thông tin chính thống, quan trọng, định hướng tốt về tư tưởng trong nội bộ cũng như ngoài quần chúng nhân dân, nhất là trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay.

Tại tỉnh Bình Dương, sau khi Kết luận số 29-KL/TW ban hành, việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị được các địa phương, đơn vị quán triệt thực hiện tương đối nghiêm túc. Nhiều đảng bộ mua và đọc báo, tạp chí của Đảng có tỷ lệ cao, như: Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ thị xã Tân Uyên, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ quân sự tỉnh…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia và đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận và khẳng định vai trò định hướng của báo, tạp chí của Đảng trong công tác thông tin, tuyên truyền; đồng thời trao đổi, đề xuất ý kiến nhằm tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức, đa dạng hóa các đối tượng mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, cũng như các giải pháp giúp nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng trong việc mua và đọc báo, tạp chí Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, thay mặt đoàn, đồng chí Quế Đình Nguyên đã đánh giá cao việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 về việc “mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” của Tỉnh ủy Bình Dương; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Bình Dương tiếp tục đổi mới, có giải pháp nâng cao chất lượng việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại địa phương đi vào thực chất, hiệu quả, nhằm khẳng định vai trò chủ đạo trong công tác thông tin, tuyên truyền của báo, tạp chí Đảng.

Trước đó, Đoàn khảo sát đã có buổi làm việc với Thị ủy Tân Uyên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn thị xã Tân Uyên, một địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua.

Theo Nhân Dân

Bình luận