Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với BHYT

01/07/2017, 09:37

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với BHYT - Thời gian tới, để chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, cần tăng độ bao phủ BHYT, phấn đấu đến năm 2020 trên 90% dân số nước ta tham gia BHYT.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Ảnh: VGP

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng",ngày 30/6, tại Hà Nội.

Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội; đại diện Sở Y tế, cơ quan BHXH và một số bệnh viện thuộc 14 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc; đại diện cộng đồng bệnh nhân BHYT; đại diện một số doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Phát biểu tại chương trình Thủ tướng gửi lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế và ngành BHXH Việt Nam.

Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành y tế, ngành BHXH và sự đồng tình hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách BHYT đã đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh đó, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận việc thực hiện chính sách BHYT vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Nhận thức về vai trò của BHYT nhiều nơi còn chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt.

Việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả. Việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT của một số doanh nghiệp chưa nghiêm, dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHYT xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Cần tăng độ bao phủ BHYT để đến năm 2020 trên 90% dân số nước ta tham gia BHYT. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, để phát triển chính sách BHYT bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, thời gian tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 90% dân số nước ta tham gia BHYT.

Các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc về vai trò quan trọng của BHYT, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, tập trung thực hiện một số giải pháp.

Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về BHYT, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia BHYT đối với người lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp tham gia BHYT theo diện gia đình, quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ khi tham gia BHYT; cơ chế quản lý Quỹ BHYT hiệu quả, phòng chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân. 

Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với BHYT và dịch vụ khám chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế.

Xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng BHYT theo Luật BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng BHYT, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các tuyến y tế cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, tạo điều kiện để các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng BHYT, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm tình trạng lãng phí.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách và pháp luật của BHYT, bảo hiểm xã hội, để người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động tích cực tham gia BHYT.

Mặc dù có nhiều nỗ lực, nhưng vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia BHYT, trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy giúp người dân tham gia BHYT là giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn vinh và hạnh phúc./.

ND

Bình luận