Bảo hiểm y tế đã bao phủ 89% dân số toàn quốc

04/06/2019, 09:45

Bảo hiểm y tế đã bao phủ 89% dân số toàn quốc - Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2019, cả nước có 84 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Bảo hiểm y tế đã bao phủ 89% dân số toàn quốc. 

Thông tin về tình hình tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tháng 5/2019 của BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 347 nghìn người; BHTN là 12,87 triệu người; BHYT là 84 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 89% dân số.

Trong tháng, toàn Ngành thu được 33.545 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 5/2019, toàn Ngành thu được 136.038 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch cả năm.

Trong tháng, ước toàn Ngành đã giải quyết 10.503 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 93.232 người hưởng trợ cấp 1 lần; 904.835 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, ước toàn Ngành đã giải quyết 47.969 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 346.972 người hưởng trợ cấp 1 lần; 4.132.086 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Trong tháng 5, ước cả nước có khoảng 15,4 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 05 tháng đầu năm 2019, có 72,561 triệu lượt người KCB BHYT; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 93.280 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 3.258 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 05 tháng đầu năm, ước giải quyết cho 280.084 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 13.693 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Ước số chi BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 5/2019 là 123.230 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch cả năm; trong đó, chi BHXH từ nguồn Ngân sách Nhà nước là 16.897 tỷ đồng, chi BHXH từ nguồn quỹ BHXH là 62.294 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ BH thất nghiệp là 4.315 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT từ nguồn quỹ BHYT là 39.722 tỷ đồng.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tiếp tục tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN thông qua rà soát với các phần mềm nghệp vụ; đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.../.

Quảng Hưng - Nam Nguyễn - Minh Quang

Bình luận