Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Một năm nhìn lại

18/02/2019, 10:05

Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Một năm nhìn lại - Năm 2018 vừa qua, ngành Bảo hiểm xã hội đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm với việc ban hành Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, cùng với đó là những hoạt động cụ thể BHXH Việt Nam nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nguồn: BHXH Việt Nam

Bình luận