Bảo hiểm xã hội Việt Nam gia hạn bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly toàn xã hội

02/04/2020, 15:12

Bảo hiểm xã hội Việt Nam gia hạn bảo hiểm y tế trong thời gian cách ly toàn xã hội - Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Theo nội dung Công văn số 1071/BHXH-BT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thông báo đến các đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Sau ngày 15/4/2020 các tổ chức, cá nhân bắt đầu phải nộp tiền BHYT đã thu lên cơ quan BHXH

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thông báo đến các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, BHYT thực hiện tiếp nhận hồ sơ và thu tiền đóng BHYT đối với các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Trong trường hợp người dân, người tham gia BHYT chưa nộp tiền ngay cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thực hiện gửi tin nhắn cam kết với cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thu tiền đối với các trường hợp này để cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp mới hoặc gia hạn thẻ BHYT.

Sau ngày 15/4/2020 (thời điểm hết thời hạn thực hiện việc cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg), phải nộp ngay số tiền đã thu nêu trên cho cơ quan BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải bố trí cán bộ thường trực để thực hiện việc cấp, đổi, gia hạn thẻ BHYT nhằm kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Trực tiếp thu tiền của người dân trong trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý thu không thể thực hiện việc thu tiền vì lý do bất khả kháng.

Quá trình tiếp xúc với người dân, đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội cũng khẳng định, trong lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc triển khai các biện pháp như cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ luôn được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ưu tiên triển khai, nhằm đảo bảo tốt hơn nữa quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT.

T/H

Bình luận