Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

26/07/2017, 15:57

Bảo hiểm xã hội Việt Nam:  Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí - LTS: Trong hệ thống an sinh xã hội, BHXH được coi là trụ cột chính, ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan trọng, một công cụ đắc lực của Nhà nước nhằm mục đích chăm lo, bảo vệ và phát triển con người, vì sự tiến bộ và công bằng xã hội. Bên thềm hội thảo “Báo chí đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam vì mục tiêu phát triển xã hội bền vững ”tổ chức ngày 26/7/2017 tại Hà Nội, Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu bài viết của Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Phạm Lương Sơn.

Tầm quan trọng của chính sách BHXH là hết sức cần thiết đặc biệt trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ảnh:TL

Những thành quả quan trọng

Tính đến hết tháng 6/2017, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2016; 11,28 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016; 241 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt đã có 76,44 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 82,19% dân số cả nước, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2016; (vượt trên 2% so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ giao).

Những kết quả mà BHXH Việt Nam đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến thời điểm này là cao nhất từ trước đến nay. Để có được kết quả này, chúng tôi hiểu rằng ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn Ngành, thời gian qua BHXH Việt Nam thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể TW; sự phối hợp hết sức có hiệu quả của cấp ủy và chính quyền các cấp và đặc biệt là sự phối hợp, đồng hành hết sức có hiệu quả của các cơ quan truyền thông trên phạm vi cả nước.

Ý thức được vai trò to lớn của báo chí trong công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, ngay từ năm 2012, BHXH Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT với các cơ quan truyền thông quốc gia, cũng như với nhiều Báo và Tạp chí. Từ năm 2016 đến nay, việc thực hiện các chương trình phối hợp này càng được đặc biệt chú trọng, không chỉ tăng hơn về số lượng đơn vị phối hợp, mà còn chú ý đổi mới cả nội dung, hình thức phối hợp theo hướng chủ động hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.

Tính đến thời điểm này của năm 2017, BHXH Việt Nam đã có văn bản ký kết thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền với nhiều cơ quan báo chí. Trong đó đáng chú ý nhất là với các cơ quan truyền thông quốc gia, các đài truyền hình thiết yếu; các cơ quan báo chí TW và hầu hết các cơ quan báo chí của các địa phương trong phạm vi cả nước. Hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã có nhiều khởi sắc, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tần suất thông tin, tuyên truyền cao, phạm vi rộng, hướng tới cơ sở, đến với mọi nhóm đối tượng.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm 2016, đã thực hiện đăng tải, phát sóng trên 9.000 tin, bài, chuyên đề, đối thoại trực tiếp, tư vấn trực tiếp; Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã có trên 1.200 phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục, đối thoại trực tiếp trên sóng phát thanh, truyền hình TW và tin, bài phản ánh, phổ biến, tuyên truyền, giải đáp chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (riêng ở Trung ương tăng 1,3 lần so với năm 2015 và vượt 6% so với kế hoạch).Điều này đã góp phần quan trọng vào việc từng bước nâng cao nhận thức, tạo niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. BHXH Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao kết quả này và coi đây là đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước.

Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Thắt chặt hơn mối quan hệ, đồng hành của những người làm báo

Để thực hiện thành công mục tiêu BHYT toàn dân và mở rộng diện bao phủ BHXH cho 50% lực lượng lao động và tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho 35% lực lượng lao động vào năm 2020 theo tinh thần của Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam ý thức sâu sắc rằng, việc tiếp tục duy trì, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, sự giúp đỡ của các cơ quan báo chí, cũng như sự đồng hành của đội ngũ những người làm báo đối với BHXH Việt Nam trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN là vô cùng quan trọng và hiệu quả.

Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và đặc biệt là để “Báo chí đồng hành cùng BHXH Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững”, như tiêu đề của cuộc Hội thảo hôm nay, chúng tôi đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 tới các cấp, các ngành tại mỗi địa phương, đơn vị nhằm tăng cường cam kết chính trị và trách nhiệm để thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động, như mục tiêu mà Nghị quyết số 21 NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Thứ hai, tuyên truyền phổ biến và giải đáp những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT. Đặc biệt là những vấn đề mà đông đảo quần chúng nhân dân và người lao động đang hết sức quan tâm, như vấn đề điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; cách tính lương để đóng bảo hiểm theo quy định mới; vấn đề về hưu trước tuổi; vấn đề thông tuyến KCB BHYT và việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ KCB theo hướng tính đúng, tính đủ chi phí KCB, được thực hiện từ 1/8/2017...

Đồng thời, chủ động cung cấp thông tin nhằm hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN giúp người lao động nắm được những quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, trên cơ sở giúp người lao động có thêm kiến thức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, kịp thời tuyên truyền những kết quả đạt được của BHXH trong việc cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện thủ tục hành chính và những chỉ tiêu đạt được trong việc giảm thời gian thực hiện BHXH, BHYT để mọi người thêm tin tưởng khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Thứ tư, tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các hoạt động của BHXH Việt Nam nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, chức năng, vai trò của Ngành trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; các kết quả đạt được và những kinh nghiệm, giải pháp trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH các cấp, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của BHXH các địa phương cũng như của toàn Ngành trong việc thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thứ năm, tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT góp phần hạn chế, ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Để thực hiện được những nội dung đó, BHXH Việt Nam sẽ có trách nhiệm chủ động cung cấp cho các phóng viên, biên tập viên những thông tin, số liệu toàn diện hơn về công tác BHXH, BHYT, BHTN; nhất là trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, công tác giám sát quản lý và sử dụng Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, Quỹ BHTN, vấn đề thông tuyến KCB, nâng giá viện phí, ngăn chặn trục lợi quỹ BHYT... đồng thời tiếp tục duy trì việc tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho các cơ quan báo chí, cũng như việc tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách về BHXH, BHYT của các cơ quan báo chí trong phạm vi cả nước./.

TS. Phạm Lương Sơn

Bình luận