Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Chỗ dựa của lao động tự do khi về già

13/09/2019, 10:29

Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Chỗ dựa của lao động tự do khi về già - Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội thiết thực của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người lao động tự do tham gia để có cuộc sống ổn định hơn khi không còn khả năng lao động.

Video: VTV

Bình luận