Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thay đổi tên miền truy cập

01/06/2019, 16:20

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thay đổi tên miền truy cập - Thông tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội cho biết: từ 1/6/2019, tên miền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH TP Hà Nội https://bhxhhn.com.vn sẽ chuyển sang https://hanoi.bhxh.gov.vn

Từ 1/6/2019, tên miền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chuyển sang: https://hanoi.bhxh.gov.vn.

Việc chuyển đổi nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành BHXH. Đồng thời, thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, công văn số 807/CNTT-HTA ngày 11/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam về việc hỗ trợ tạo tên miền truy cập cổng/trang thông tin điện tử.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để từ ngày 1/6/2019 sẽ truy cập vào địa chỉ: https://hanoi.bhxh.gov.vn.

Kim Dung - Nam Nguyễn - Hoàng Trà

Bình luận