Báo chí với Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

10/08/2018, 07:09

Báo chí với Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa - BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội (ASXH) quốc gia. Việc quản lý và tổ chức thực hiện BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân là việc hết sức cần thiết.

Người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận thông tin và phản ánh kiến nghị về chế độ chính sách BHXH. Ảnh minh họa

Một số kết quả bước đầu

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 15-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa trong công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khích lệ:

Thứ nhất, BHXH tỉnh đã phối hợp với nhiều các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục để đưa tin, thực hiện các phóng sự về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, nêu gương người tốt, việc tốt, phản ánh những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT ở tất cả các loại hình: Báo nói, báo hình, báo viết, báo điện tử.

Hàng năm, đã có hàng trăm tin, bài giới thiệu, phổ biến chính sách về BHXH, BHYT, hàng chục phóng sự về kết quả triển khai chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, người lao động. Đã có nhiều bài báo, nhiều phóng sự phản ánh về cách làm hay, điển hình tốt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cũng có nhiều bài báo, phóng sự phản ánh về các biểu hiện tiêu cực trong việc trốn đóng BHXH, lạm dụng hưởng chế độ BHXH tại một số doanh nghiệp... đã mang lại hiệu ứng tích cực trong việc tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở.

Thứ hai, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT, bồi dưỡng kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT cho hàng trăm phóng viên, biên tập viên công tác, làm việc tại các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn.

Thứ ba, định kỳ thực hiện việc cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT, kết quả tổ chức thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT cho phóng viên báo đài địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn. Đồng thời, trực tiếp trả lời phỏng vấn, tọa đàm trên các phương tiện thông tin đại chúng; tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên đi các đơn vị, cơ sở nắm bắt thông tin để viết tin, bài, làm phóng sự, xây dựng các chương trình tuyên truyền sát với yêu cầu của thực tế.

Thông qua các hoạt động này những thay đổi về chính sách BHXH, BHYT, những kết quả hoạt động của ngành BHXH về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai BHYT hộ gia đình; chuyển trả sổ BHXH cho người lao động, đồng bộ cấp mã số BHXH cho các đối tượng tham gia... đều được báo chí phản ánh kịp thời, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, nâng cao nhận thức của tổ chức, doanh nghiệp và người dân về BHXH, BHYT.

Thứ tư, triển khai tuyên truyền trực quan lắp đặt pano tuyên truyền tại các trục đường chính, lắp đặt bảng những điều cần biết khi khám chữa bệnh BHYT tại tất cả các cơ sở y tế. Niêm yết công khai, đầy đủ và kịp thời các thủ tục hành chính về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ BHXH, BHYT tại tất cả các trụ sở BHXH tỉnh đến huyện. Ngoài ra, BHXH cấp huyện thực hiện ký kết hợp tác tuyên truyền và thường xuyên cung cấp tin bài, nội dung tuyên truyền cho Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố để thông tin, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh xã, phường, thị trấn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT. Ảnh minh họa

Để truyền thông hiệu quả

Bên cạnh những mặt đạt được, thời gian qua, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động, chủ sử dụng lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT còn hạn chế, chưa rộng khắp; những điển hình tiên tiến, những cách làm hay của cơ quan, đơn vị chưa được nhân rộng và biểu dương kịp thời; những biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT chưa được xử lý đúng mức; vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức ở một số nơi trong việc tổ chức tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách còn hạn chế.

Đây là những vấn đề đặt ra cho công tác truyền thông trong thời gian tới, hạn chế cần phải được khắc phục, những ưu điểm tiếp tục phát huy, nội dung, phương pháp cần phải thực hiện với chất lượng cao hơn, phù hợp hơn. Thời gian tới, các cơ quan báo chí truyền thông cần phối hợp thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Một là, các cơ quan báo chí cần thường xuyên truyền thông chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; thông tin kết quả thực hiện trong thời gian qua, nhất là trong việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, nhằm đưa chính sách BHXH, BHYT tới mọi người lao động và nhân dân.

Hai là, tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt trong thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; kịp thời phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ba là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng các hình thức trực quan, các hội nghị đối thoại trực tiếp với chủ sử dụng lao động, người lao động, hội viên các đoàn thể và nhân dân tại các địa bàn dân cư.

Bốn là, hoàn thiện, nâng cấp trang Website BHXH tỉnh để mọi người dân thuận tiện trong việc tiếp nhận thông tin và phản ánh kiến nghị về chế độ chính sách.

Dương Văn Hào - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng