Cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp

Cơ hội mới cho người lao động và doanh nghiệp

23:29 - 22/04/2020

Trong những năm qua, ngoài các giải pháp nâng cao chất lượng trong đào tạo, việc tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia được Trường Cao đẳng Than - Khoáng...

Dấu ấn chặng đường vươn ra biển lớn

Dấu ấn chặng đường vươn ra biển lớn

23:29 - 22/04/2020

Công ty Yến Sào Khánh Hòa hiện có 26 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên; quản lý, bảo vệ 32 đảo yến với 169 hang yến lớn nhỏ trải dài hơn 100 km từ huyện...