Báo chí Phú Thọ truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”

29/10/2019, 09:45

Báo chí Phú Thọ truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” - Quá trình xây dựng, phát triển cũng như bảo tồn thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng thời gian qua có sự đóng góp rất lớn của các loại hình truyền thông đại chúng, các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Đa dạng các hình thức truyền thông

Tính riêng từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019 trên các ấn phẩm của Báo Phú Thọ gồm: Báo Phú Thọ hàng ngày, Báo Phú Thọ cuối tuần, Báo Phú Thọ Miền núi, Báo điện tử Phú Thọ và Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ có tổng số có 520 tin, bài viết, phóng sự và video truyền thông về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên tổng số 2.755 tin, bài có nội dung về phát triển kinh tế địa phương, tương đương tỉ lệ 18%. Qua đó có thể khẳng định, truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” - Phú Thọ trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được quan tâm chú trọng.

Cụ thể, Báo Phú Thọ hàng ngày và Báo Phú Thọ điện tử có nhiều chuyên mục về truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” như: “Nông nghiệp - Nông thôn”; “Khuyến nông Phú Thọ”; “Nông - lâm nghiệp” “Thương mại - dịch vụ”. Đài PT-TH tỉnh thông qua các loại hình báo chí đều phản ánh, cập nhật thường xuyên các tin tức, sự kiện, bài viết về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” như: Tin, phóng sự, chuyên đề khoa giáo, phim tài liệu.

Đặc biệt tháng 10/2018, lần đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức “Lễ Bưởi đặc sản Đoan Hùng và Hội chợ nông sản tỉnh Phú Thọ” với quy mô lớn để các địa phương trong tỉnh quảng bá, giới thiệu về sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của mình. Trong dịp này, các cơ quan báo chí Phú Thọ đã tập trung đăng tải tin, bài, phóng sự, ảnh với cường độ lớn về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” tạo sự lan tỏa, hiệu ứng xã hội tích cực, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bưởi đặc sản Đoan Hùng, nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa...

Nhìn chung, các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực truyền tải các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ về phát triển kinh tế địa phương và truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” đến đông đảo công chúng, tạo sự đồng thuận xã hội, sự hưởng ứng của nhân dân. Đồng thời, phát hiện những hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện giúp chính quyền địa phương nhanh chóng điều chỉnh, khắc phục.

Biểu đồ tỷ lệ số lượng tin, bài truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên báo chí Phú Thọ

Cùng với đó, Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh còn chú trọng tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; biểu dương các mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” và các vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”.

Không chỉ phản ánh, đưa tin về sự kiện đơn thuần, Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh đã có những bài viết phân tích, nhận định, đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà lãnh đạo, người am tường về các lĩnh vực xoay quanh thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”. Các tác phẩm báo chí có tính thời sự cao, bám sát thực tiễn, phản ánh sinh động của cuộc sống.

Cách thức thể hiện các tác phẩm, sản phẩm báo chí của Báo Phú Thọ, Đài PT-TH Phú Thọ được xây dựng, trình bày khoa học, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung của báo chí. Các trang báo, chương trình truyền hình được phân bố khá hợp lý, khoa học; việc bố trí các tin, bài hài hòa, tạo sự cân đối giữa các trang báo và trong mỗi chương trình truyền hình.

Báo chí Phú Thọ luôn có cách trình bày, thể hiện mới lạ, không khuôn mẫu có tính thẩm mỹ cao, tạo sức hấp dẫn và lôi cuốn độc giả. Với hình thức ngắn gọn, súc tích và trực tiếp, cộng với những hình ảnh minh họa, kết cấu gắn liền vớisự kiện, ngôn ngữ gần gũi với đời sống, báo chí Phú Thọ đã phản ánh một cách nhanh chóng và đa chiều về các vấn đề, sự kiện. Hiệu quả tuyên truyền của tờ báo, nội dung các chương trình truyền hình từ đó cũng được nâng lên rõ rệt...

Quầy giới thiệu sản phẩm Bưởi Đoan Hùng

Một số vấn đề bất cập

Cùng với những hiệu quả tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá, phát huy hiệu quả thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng trong đời sống xã hội, các cơ quan báo chí tỉnh Phú Thọ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế thể hiện trên các khía cạnh: Nội dung thông tin, hình thức thể hiện, nhân lực, phương thức liên kết, phối hợp truyền thông và phương thức nghiên cứu công chúng.

Các bài viết, chương trình truyền hình của báo chí Phú Thọ về thương hiệu bưởi Đoan Hùng nhìn chung còn tồn tại một số hạn chế như: nội dung thiếu đổi mới, trùng lặp, chưa đi đến những vấn đề công chúng thật sự quan tâm. Báo Phú Thọ và Đài PT - TH tỉnh chưa có chuyên mục riêng về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” theo hướng bản tin hàng hóa, thị trường cạnh tranh, truyền thông về thương hiệu chưa đúng đối tượng, thông tin chỉ dừng lại tuyên truyền chưa đạt đến hiệu quả truyền thông về nhãn hiệu, hình ảnh thương hiệu, giá trị của thương hiệu.

Mặc dù đã có sự phân trang, chuyên mục rõ ràng, sử dụng hình ảnh minh họa trong mỗi bài viết hay phóng sự, tuy nhiên, hình thức trình bày tác phẩm, sản phẩm báo chí còn một số hạn chế: hầu hết các tác phẩm báo chí không có hộp thông tin mở rộng (box), bảng biểu, biểu đồ, đồ họa chưa cập nhật cách thể hiện thông tin báo chí theo xu hướng làm báo hiện đại; chưa chú trọng nhiều đến việc sử dụng sapô hay tít dẫn, tít xen; thiếu cân đối giữa ngôn ngữ văn tự và hình ảnh; một số tác phẩm chưa chú trọng đến sử dụng hình ảnh minh họa sinh động thể hiện về nhãn hiệu, lô gô, tem nhãn, cách nhận biết, hình dáng thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” trên báo in và báo điện tử.

Nhiều chương trình truyền hình có lời bình dàn trải, rườm rà, nặng về diễn giải, thiếu chắt lọc chi tiết, ngôn từ, văn phong chưa chuẩn xác... Hình thức thể hiện còn nghèo nàn, thiếu phong phú và hấp dẫn; Chưa có phụ đề phiên dịch hướng đến công chúng khách hàng là người nước ngoài giúp thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” vươn tầm xa hơn...

Báo chí Phú Thọ chưa tăng cường sự liên kết, phối hợp với các cơ quan báo chí khác trong cả nước và hệ thống truyền thông nước ngoài. Báo Phú Thọ và Đài PT-TH Phú Thọ cũng chưa tận dụng hiệu quả truyền thông qua mạng xã hội, website của các cơ quan báo chí để truyền thông về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”. Bên cạnh những hạn chế về mặt nội dung và hình thức tác phẩm, Báo Phú Thọ và Đài PT-TH Phú Thọ chưa thực sự quan tâm đến dư luận xã hội, đánh giá của công chúng về những thông tin đã đăng tải, phát sóng. Chính vì vậy, chất lượng thông tin, cách thể hiện thông tin không mới, chưa đúng hướng và đúng đối tượng truyền thông, chưa đạt được mục đích truyền thông...

Đổi mới phương thức truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”

Đổi mới phương thức truyền thông

Nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng là một trong những nội dung quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cơ quan báo chí Phú Thọ. Phân tích những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế thời gian qua, để làm tốt nhiệm vụ này, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cần tập trung đổi mới hình thức truyền thông, tập trung vào các giải pháp cụ thể:

Ngoài thể loại tin tức, bài phản ánh, phóng sự, Báo Phú Thọ và Đài PT-TH Phú Thọ cần sử dụng linh hoạt nhiều thể loại tác phẩm báo chí như phỏng vấn, ảnh báo chí, video, phim tài liệu, các chuyên đề, chuyên mục phù hợp và chuyên biệt về truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” để mang lại hiệu quả thông tin cao hơn. Khi viết một bài liên quan đến vấn đề truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản” nên chủ động đưa nhiều hình ảnh minh họa, đồ họa, ảnh để tăng tính chân thực, sinh động của thông tin.

Cùng với đó, sức mạnh của báo chí truyền thông Phú Thọ nằm ở công chúng, hiệu ứng dư luận xã hội mà nó tạo ra. Do đó, các cơ quan báo chí Phú Thọ cần chủ động thường xuyên triển khai điều tra và nghiên cứu công chúng phát thanh - truyền hình và báo in tại địa phương. Qua đó, lựa chọn phương thức, thể loại báo chí về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” hiệu quả nhất. Báo Phú Thọ, Đài PT-TH tỉnh tập trung tăng cường tương tác với công chúng, tận dụng tối đa khả năng tương tác của báo chí nhằm thu hút công chúng mới và giữ chân công chúng trung thành.

Báo chí Phú Thọ truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”

Để nâng cao hiệu quả truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, Báo Phú Thọ và Đài PT-TH tỉnh cần có sự liên kết, hợp tác với các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thông qua nhiều hình thức như trao đổi, chia sẻ thông tin, hình ảnh, phim tư liệu có nội dung truyền thông thương hiệu đặc sản các vùng miền...

Báo Phú Thọ và Đài PT-TH Phú Thọ cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, UBND huyện Đoan Hùng nhằm trao đổi, ký kết chương trình hợp tác thông tin truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”. Quan tâm phát triển hệ thống các trang thông tin điện tử của các ngành thực hiện nhiệm vụ liên quan đến thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”; tạo đường link (liên kết) đến cổng giao tiếp điện tử Phú Thọ: http://phutho.gov.vn; website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: www.snnptnt.phutho.gov.vn.

Tăng cường hợp tác quốc tế, truyền thông về thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng”. Hợp tác trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội... trong đó đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực truyền thông thương hiệu “Bưởi đặc sản Đoan Hùng” để các cơ quan báo chí có mối quan hệ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với một số cơ quan báo chí các nước trong khối ASEAN như Indonesia, Thái Lan, Singapore... tạo tiền đề, động lực cho những đổi mới, bứt phá trong hoạt động báo chí địa phương theo hướng hiện đại, hoàn thành sứ mệnh được giao, tích cực đóng góp cho kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển./.

Nguyễn Hà Linh

Bình luận