Bài 8: Phát huy dân chủ và truyền thông

Bài 8: Phát huy dân chủ và truyền thông

16:31 - 06/09/2017

Nhờ có báo chí và truyền thông mà cái xấu, cái ác cùng với sự tha hóa về quyền lực trong hệ thống chính trị mới bị phát giác, bị lên án mạnh mẽ và kịp thời. Một trong...

Bài 7: Lưu tâm công tác cán bộ

Bài 7: Lưu tâm công tác cán bộ

22:28 - 04/09/2017

Sắp xếp bố trí cán bộ không được bố trí nhầm người, sai người, nhầm chỗ, sai chỗ, nhất là người đứng đầu. “Dụng nhân như dụng mộc” chủ yếu nói về mặt năng lực, đánh giá...

Bài 6: Sửa lỗi hệ thống

Bài 6: Sửa lỗi hệ thống

12:11 - 04/09/2017

Đường lối đổi mới của Đảng rất đúng đắn và sáng suốt. Hơn 30 năm đổi mới, chúng ta giành được những thành tựu rất quan trọng. Tuy nhiên, giá như trong quá trình thực...

Bài 5: Hệ lụy của "chạy"

Bài 5: Hệ lụy của "chạy"

19:06 - 03/09/2017

Say sưa với các nấc thang danh và lợi, quyền lực và tiền bạc đã làm cho con người ta tha hóa. Từ một cán bộ sống trong lòng dân, được nhân dân tin yêu kính phục trở...

Bài 4: Nguyên nhân của "chạy"

Bài 4: Nguyên nhân của "chạy"

23:56 - 01/09/2017

Để vấn nạn “chạy” diễn ra ngày càng nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân. Có nhiều nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Trong đó nguyên nhân chủ quan là chính.

Bài 3: “Chạy” tạo nhiều bất công trong xã hội

Bài 3: “Chạy” tạo nhiều bất công trong xã hội

00:54 - 01/09/2017

Yếu tố quyết định danh và lợi của từng người phải do phẩm chất, năng lực, sức khỏe và sự nỗ lực của chính bản thân con người đó tạo nên. Môi trường sống, hoạt động và...

first pageprev page ... 38394041424344 ... next pagelast page