Ban hành mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội

11/06/2019, 16:41

Ban hành mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội - BHXH Việt Nam vừa ra Quyết định số 618/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu “Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN)” (Mẫu C12-TS).

Ban hành mẫu thông báo kết quả đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, mẫu C12-TS được cơ quan BHXH lập vào ngày 1 hàng tháng, nhằm thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN của tháng trước liền kề và số tiền dự tính đóng của tháng hiện tại đối với các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN.

Cụ thể, mẫu C12-TS bao gồm nội dung: Kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BHTNLĐ, BNN tháng trước liền kề của đơn vị (bao gồm số lao động tham gia, số tiền đã đóng, số tiền còn phải đóng chuyển sang tháng hiện tại nếu có); số tiền dự tính đơn vị phải đóng của tháng hiện tại.

Theo BHXH Việt Nam, đối với các đơn vị sử dụng lao động nợ trên 2 tháng, cơ quan BHXH đề nghị nộp đầy đủ số tiền còn phải đóng trước ngày đầu của tháng sau liền kề. Quá thời hạn, cơ quan BHXH sẽ thực hiện thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/5/2019.

Thu Trà - Bá Nam - Hiền Hùng

Bình luận