Tre

09/02/2019, 02:31

Tre - Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết, lâu đời của tre với đời sống con người Việt trong lao động, sản xuất, chiến đấu. Cây tre mang những phẩm chất quý báu của con người Việt Nam như ngay thẳng, nhũn nhặn, thủy chung, can đảm.

Cây tre là biểu tượng văn hóa Việt

 

 TRE

Ngọn tre cong trùm tỏa mát

Oai hùng Thánh Gióng gậy tre

Kiên cường Điện Biên khiêng pháo

Ghế nan hóng mát trưa hè...

                                                                                              Nguyễn Hồng Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận