Cải cách hành chính của Bộ Tài chính

12/09/2018, 14:59

Cải cách hành chính của Bộ Tài chính - Sáng 12/9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh công tác CCHC và Công bố chỉ số CCHC năm 2017 nhằm đánh giá lại những kết quả, đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác CCHC của Ngành.

Ảnh minh họa.

Thời gian qua, những nỗ lực cải cách hành chính (CCHC) và thủ tục hành chính (TTHC) của ngành Tài chính đã được người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và hiệp hội nghề nghiệp đánh giá cao.

Cụ thể, tại Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ TTHC năm 2018, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm TTHC thuế đứng thứ nhất, nhóm TTHC hải quan đứng thứ ba trong 08 nhóm TTHC được đưa vào đánh giá. Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua.

Tại Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2017 (Par Index 2017) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tổ chức, Bộ Tài chính cũng được vinh danh khi đạt 84,42/100 điểm (trong đó: điểm thẩm định là 53,94 điểm, điểm điều tra xã hội học là 30,47 điểm), xếp thứ 3/19 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Công tác cải cách TTHC được đẩy mạnh. Bộ Tài chính xây dựng các văn bản QPPL có quy định TTHC theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đánh giá tác động TTHC đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan tạo thuận thợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Về cải cách tài chính công, Bộ Tài chính đã tập trung nguồn lực tài chính nhà nước để giải quyết các nhiệm vụ quan trọng, đúng với chức năng quản lý nhà nước; sử dụng tập trung nguồn lực cho các ưu tiên chiến lược với chính sách nhất quán, thống nhất và thực tế;

Nâng cao được tính chủ động, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị trong việc quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách và với vấn đề tài chính; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính nhà nước, bao gồm hiệu quả quản lý, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách ở các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách.

Tại Hội nghị đẩy mạnh công tác CCHC và Công bố chỉ số CCHC năm 2017 đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính đã chia sẻ về một số bài học rút ra trong quá trình thực hiện công tác CCHC của Bộ Tài chính như:

Một là, cần phải huy động nguồn lực của toàn ngành Tài chính, chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành Tài chính về công tác CCHC.

Hai là, công tác CCHC cần phải thực hiện kiên trì, thường xuyên với những mục tiêu và giải pháp cụ thể; Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu thực hiện công tác CCHC.

Ba là, để thực hiện có kết quả công cuộc CCHC, yếu tố quyết định hàng đầu là hệ thống thể chế, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bốn là, CCHC phải được tiến hành đồng bộ, toàn diện trong đó cải cách TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công là khâu đột phá có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân.

Năm là, công tác theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên nhằm tạo kết quả chuyển biến thực sự và rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực quản lý, điều hành và chất lượng dịch vụ công.

Sáu là, sự vào cuộc khá đồng bộ và tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng đã góp phần không nhỏ vào kết quả, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhà nước ngành Tài chính.

PV

Bình luận
Trị dứt điểm bệnh ngủ ngáy Gia đình trái cây Pushmax Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại Violet Không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống Trà sữa - Ngon khó cưỡng