Áp thêm mã dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế

20/07/2018, 15:16

Áp thêm mã dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế - Để đảm bảo việc kết nối, liên thông dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh lên các Cổng tiếp nhận dữ liệu đầy đủ, thuận lợi, Bộ Y tế đã có công văn hướng dẫn việc áp mã dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT cho các trạm y tế tuyến xã và phòng khám đa khoa khu vực.

Áp thêm mã dịch vụ khám chữa bệnh BHYT tại cơ sở y tế

Mới đây, Bộ Y tế đã có Công văn hỏa tốc số 4044/BHYT-BH về việc Hướng dẫn áp mã dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT theo Thông tư 15/2018/TT-BHYT tại trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực.

Bổ sung mã khám bệnh

Theo đó bổ sung mã khám bệnh tại trạm y tế tuyến xã là TYT.1899, giá dịch vụ khám bệnh là 23.300 đồng

Phòng khám đa khoa khu vực sẽ áp dụng mã khám bệnh của Bệnh viện hạng IV ban hành kèm theo Quyết định số 6061/QĐ-BHYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bổ sung mã giường

Bổ sung mã giường lưu tại trạm y tế tuyến xã là TYT.1925, giá tiền giường lưu theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 4 Thông tư 15/2018/TT-BHYT

Bổ sung mã giường lưu là PKKV.1925 tại phòng khám đa khoa khu vực chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú nhưng được Sở Y tế quyết định có giường lưu.

Đối với mã giường nội trú tại phòng khám đa khoa khu vực được cấp giấy phép hoạt động áp dụng mã tiền giường theo Quyết định số 6061/QĐ-BHYT của Bộ trưởng Bộ Y tế.

70% giá của bệnh viện hạng IV

Trạm y tế tuyến xã sử dụng tên và mã dịch vụ kỹ thuật, đơn giá giữ nguyên theo giá dịch vụ kỹ thuật của Bệnh viện hạng IV, mức thanh toán bằng 70% giá của bệnh viện hạng IV.

Đối với bảng kê khai thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã, tạm thời tại cột đơn giá, trạm y tế tuyến xã ghi giá dịch vụ kỹ thuật sau khi đã nhân đơn giá với tỷ lệ thanh toán 70%

Đồng thời, khi trích xuất file XML3 trường TYLE_TT bằng 70, DON_GIA bằng giá dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng IV.

TH

Bình luận