9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

17/08/2019, 06:02

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

TTXVN

Bình luận