89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại

03/02/2019, 00:15

89 năm Đảng Cộng sản Việt Nam: Những dấu mốc trọng đại - Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 89 năm qua đã chứng minh rằng sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi.

Theo TTXVN

Bình luận