7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

19/10/2016, 09:01

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 139/2016 quy định về phí môn bài, có hiệu lực từ 1/1/2017, trong đó có 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài.

Bình luận