6 chính sách BHYT, BHXH quan trọng có hiệu lực từ 2020

04/11/2019, 14:57

6 chính sách BHYT, BHXH quan trọng có hiệu lực từ 2020 - Thẻ BHYT điện tử, thẻ BHXH điện tử sẽ thay thế sổ BHXH và nhiều chính sách quan trọng khác liên quan người lao động có hiệu lực từ 2020.

Theo VOV

Bình luận