55 năm thành lập Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

09/06/2017, 08:57

55 năm thành lập Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền - Nhân kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Báo chí, Học viện Báo chí & Tuyên truyền (1962-2017), Tạp chí Người Làm Báo xin trân trọng giới thiệu những mốc son phát triển của Khoa Báo chí

AJC

Bình luận