5 tháng, nông, lâm,thủy sản xuất siêu gần 3,3 tỷ USD

01/06/2020, 10:17

Năm tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 27,6 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt gần 15,5 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu gần 12,2 tỷ USD, giảm 4,5%. Như vậy, giá trị xuất siêu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đạt gần 3,3 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2019.

TTXVN

Bình luận