45 năm ca khúc khải hoàn

30/04/2020, 06:31

45 năm ca khúc khải hoàn - Khúc khải hoàn ca bất tận ấy đã đi qua hơn bốn mươi năm – khúc hoan ca của ngày 30/4 năm 1975… mà mỗi năm một dịp nhắc nhớ, mỗi năm cảm xúc thêm một lần lắng đọng. Một ngày… cho cả trăm năm, cho hòa bình, độc lập, cho vị thế một dân tộc trên trường quốc tế.

Khúc hoan ca

Bởi tại sao? Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đã đánh giá “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Việt Nam của độc lập, hòa bình

Trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước Việt Nam, lịch sử đã chứng kiến biết bao cuộc chiến tranh vệ quốc song… năm tháng giặc giã còn nhiều hơn cả năm tháng yên bình, mấy nghìn năm đất nước chưa một ngày thực sự bình yên. Chỉ đến thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mới làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Không những vậy, đại thắng mùa xuân còn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt – chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị kéo dài hơn năm của đế quốc xâm lược trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc ta từ nay trường tồn độc lập, thống nhất và đưa cả nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Bao nhiêu năm cho cuộc trường chinh đã lấy đi bao nước mắt, bao trí tuệ con người Việt Nam. Cả dân tộc đã đoàn kết đồng sức, đồng lòng đấu tranh cho tự do, độc lập, cho thống nhất non sông liền một dải.

Chúng ta đang ở những thời khắc lịch sử của mấy chục năm về trước. Khúc hoan ca của ngày đại thắng là tiếng gọi thiêng liêng của lịch sử cho sự hào sảng, vững bền của nền độc lập, thống nhất nước nhà… Khúc hoan ca ấy đã đưa dân tộc Việt Nam ta bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của mình - kỷ nguyên Độc lập, Tự do và Chủ nghĩa xã hội.

Non sông một dải…

Gần nửa thế kỷ sau ngày giải phóng, tiếp nối khúc hoan ca là những năm tháng kiến thiết, xây dựng, thực hiện đổi mới đất nước… Không phụ lòng người, từng ấy năm, không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, dân tộc Việt Nam đã có được những thành tựu của riêng mình. Mà kết quả hôm nay chính là những tiền đề cho Việt Nam hội nhập với thế giới.

Việt Nam trên đường phát triển, hội nhập

Trên dải hình chữ S, 54 dân tộc anh em, ở mỗi tỉnh thành, vùng miền dẫu vẫn còn những khó khăn, đâu đó vẫn còn những cảnh chưa được lo ấm. Nhưng nhìn lại, đất nước sau ngày giải phóng và hôm nay – sự đổi thay thật quá ngỡ ngàng. Không ai tin, một dân tộc từng bị chia cắt, một đất nước mấy nghìn năm chịu cảnh lầm than… thiếu cái ăn cái mặc, cái “không” nhiều hơn cái “có”. Vậy mà, đất nước ấy đang tích cực hội nhập, tích cực khẳng định vị thế của mình. Ở hai đầu cầu đất nước, ở hai thành phố - một Thủ đô trái tim hồng – một thành phố mang tên Bác đang phát triển mạnh mẽ là những đầu tàu đất nước. 

Dọc dài đất nước, đâu đâu cũng ghi nhận từng nấc thang phát triển. Hơn 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng có ý nghĩa trọng đại trong sự nghiệp phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thành tựu của hơn 30 năm đổi mới, việc tăng trưởng kinh tế đã cơ bản gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xây dựng con người, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước phát triển. 

Năm tháng đổi mới cũng là một chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, theo nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu. Việt Nam đã thiết lập được nhiều quan hệ đối tác chiến lược về kinh tế. Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do khu vực và song phương.

Truyền thống là điểm tựa để tương lại tiếp nối song hành. Việt Nam hôm nay đang mạnh mẽ vươn lên khẳng định một quốc gia độc lập chủ quyền, có đường lối đối nội đối ngoại độc lập, có sức mạnh của dân tộc đoàn kết, yêu nước.

Giữa dòng chảy mạnh mẽ của đất nước thời kỳ hội nhập vẫn vẹn nguyên một dòng chảy của quá khứ thiêng liêng… Âm vang của bài ca chiến thắng như tiếng lòng tha thiết của non sông, của lịch sử, của tương lai: “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay!/Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây/Sài Gòn ơi!/Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng...”

Hà Giao

Bình luận